Avlämnarintyg för elavfall

Gäller från 1 november 2020

Vad ska jag som verksamhet göra?
  1. Medtag Avlämnarintyg (utskrift eller visas upp
    via mobil eller surfplatta) med uppgifter om
    avfall och dig som avfallsproducent.  Du hittar avfallsintyget på www.el-kretsen.se/avlämnarintyg
  2. Du får sedan ett e-post med ett ordernummer och en anvisning till den insamlingsanläggning (mottagare) som hanterar just ditt avfallsslag i ditt område. Mailet du fått är ditt avlämnarintyg med referensnummer till El-Kretsens system – så se till att spara det!
  3. Du ska sedan uppvisa Avlämnarintyg för personalen på insamlingsplatsen för kontroll INNAN ni tillåts lämna ert elavfall.

OBS! Ett avlämnarintyg motsvarar en leverans och en avfallstyp (e.x lysrör och kylskåp är två olika fraktioner)
– så fyll i ett nytt formulär för var fraktion varje gång du vill leverera material till en av våra mottagningsanläggningar.