Förskoleklass

Mål: Eleverna ska kunna identifiera vad avfall är.

Syfte: Målet syftar till att eleverna i årskurs 0 (Förskoleklass) efter läsårets slut ska ha fått en djupare förståelse för begreppet avfall. Vidare ska de även kunna se ett samband mellan nedskräpning och miljöpåverkan samt hur man går tillväga för att undvika fortsatt förorening av naturen. SopSorteringsAkademin ska främja till ett kreativt tänkande vad gäller sitt egna ansvar och möjligheter att påverka sin omgivning.

Här  hittar ni material att arbeta med efter eller innan vårt besök.

Lektionsinstruktion för distansarbete

Skräpplock

Skräpplock är ett klassiskt tärningsspel. Samtliga spelare ställer sig på startrutan och väljer ut en spelare som ska börja. Spelaren slår tärningen och går det antal steg som tärningen visar. Kommer denne på en blå ruta får spelaren plocka upp valfri sopa. Kommer spelaren däremot på en röd ruta får  spelaren lägga tillbaka sopan.  Den spelaren som kommer först i mål med flest sopor vinner spelet.

Så här räknar du poängen:
1 poäng / för varje sopa spelaren har.
2 poäng / spelaren som kommer först i mål får 2 extra sopor.

Kims lek

Vi brukar även ha en övning med barnen som heter Kims Lek.  Den går ut på att man lägger ett antal sopor på golvet som eleverna får studera. Sedan lägger man över ett skynke och tar bort en sopa, varpå eleverna sedan får gissa vilken som försvann. När de kommit fram till vad det var så sorterar man föremålet genom sorteringskorten till höger. Det sista två sorterar man direkt med eleverna.