Förskoleklass

Mål: Eleverna ska kunna identifiera vad avfall är.

Syfte: Målet syftar till att eleverna i årskurs 0 (Förskoleklass) efter läsårets slut ska ha fått en djupare förståelse för begreppet avfall. Vidare ska de även kunna se ett samband mellan nedskräpning och miljöpåverkan samt hur man går tillväga för att undvika fortsatt förorening av naturen. SopSorteringsAkademin ska främja till ett kreativt tänkande vad gäller sitt egna ansvar och möjligheter att påverka sin omgivning.

Här nedan hittar ni materialet vi har använt oss av till våra lektioner för förskoleklass.

Regler Skräpspelet

Skräpspelet är ett klassiskt tärningspel. Det behövs därför en tärning och spelpjäser till samtliga deltagare.
Alla deltagare ställer sig på startrutan. Bestäm en spelare som ska börja med att slå tärningen och gå sedan klockans varv runt deltagarna. Slå med tärningen och gå det antal steg som tärningen visar. Först spelare att nå mål vinner.

Uppdragsrutor
När man kommer på en uppdragsruta läser man och utför det som står. Uppdragen är självklart frivilliga för eleverna att göra.

Gröna rutor
Dessa rutor kan även användas som "Frågerutor" om man vill göra spelet lite mer avancerat. Eleverna får då svara på en fråga och flytta fram ett steg om de svarar rätt. Svarar man fel får man stå kvar och turen går över till nästa spelare.

Kims lek

Vi brukar även ha en övning med barnen som heter Kims Lek.  Den går ut på att man lägger ett antal sopor på golvet som eleverna får studera. Sedan lägger man över ett skynke och tar bort en sopa, varpå eleverna sedan får gissa vilken som försvann. När de kommit fram till vad det var så sorterar man föremålet genom sorteringskorten till höger. Det sista två sorterar man direkt med eleverna.