MAT: Mer än en måltid

Tips på en  lärorika och spännande utställning!

På matsedeln för årets stora utställning finns teman som bruk och återbruk, äta, odla, transportera och förvara. ”Mat. Mer än en måltid.” handlar om allas vår relation till mat och hur vi kan blicka in i en mer hållbar framtid, inte minst genom att lära av historien.

Välkommen, det är serverat!

MAT: Mer än en måltid – Regionmuseet Skåne

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ÅKER TILL ÅVC

1. Sortera ditt avfall samtidigt som du lastar bilen eller släpvagnen så går det snabbare på ÅVC.

2. Sortera behandlat och obehandlat trä i olika högar.

3. Kom ihåg på Kattarps ÅVC finns möjlighet att lämna användbara saker i vår ÅTEBRUKS container istället för att slänga det.

Temadag Invasiva växter

Det blev en lyckad och trevlig dag när vi hade en informationsdag om invasiva växter. Vi fanns på Kattarps ÅVC, lördagen den 2 april mellan kl 10.00-14.00

Besökarna tyckte det var intressant att få lära sig mer om de olika arterna och få reda på hur man ska göra för att bli av med dom.

Representanter för Länsstyrelsen Skåne, Osby och Östra Göinge kommun, Göinge Naturtrim samt ÖGRAB fanns på plats för att informera och svara på frågor . Vi bjöd även på fika.

Tack alla som kom och besökte oss.


Carl-Magnus
– Vissa invasiva växter är väldigt vackra. Funderar på när en växt blir invasiv?
– Svar från Cajza (Länsstyrelsen Skåne)
1) främmande  2) införd av människan  3) gräns år 1800


Lars och Britt
– Jättebra med information om invasiva växter. Är mycket intresserade av växter och djur. Bra att veta mer om vilka växter som man ska vara mer försiktig med.

Sommartider ÅVC – Öppet varje lördag

Våra öppettider på återvinningscentralerna går som vanligt över i sommartid från och med 1 april – vi har då öppet varje lördag fram till den sista september.

OSBY ÅVC
Tisdag 8:00-12:00, 12:45-16:00
Torsdag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

LÖNSBODA ÅVC
Måndag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Onsdag 08:00-12:00, 12:45-16:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

KATTARP ÅVC
Vardagar: 07:00-16:00
Tisdagar även: 16:00-18:00
Alla lördagar: 08:00-14:00

KNISLINGE ÅVC
Tisdag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Torsdag 08:00-12:00, 12:45-16:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

SIBBHULT ÅVC
Måndag 10:00-12:00, 12:45-18:00
Onsdag 08:00-12:00, 12:45-16:00
Alla lördagar: 08:30-12:30

KILLEBERG ÅVC
Alla lördagar: 08:30-12:30

ENDAST Genomskinliga säckar på ÅVC

Bara genomskinliga sopsäckar ska användas till avfall som lämnas på våra återvinningscentraler. Det är för att minska mängden felsorterat avfall då personalen kan se vad som finns i säckarna och rätta till det som är fel sorterat och för en bättre arbetsmiljö.

Det mesta är rätt sorterat men vi hittar ofta el avfall, mediciner, färgburkar, oljefilter och annat där det inte hör hemma.


MINSKAD FELSORTERING
Felsorterat avfall minskar när personalen kan se vad som döljer sig i säckarna.


SÄKRARE ARBETSMILJÖ
Personalen undviker stick- och skärsår om de slipper stoppa ned händerna i säckar.


BÄTTRE LUFT PÅ ÅVC

Personalen behöver inte öppna säckar som sprider damm och föroreningar.

Kommer ni med färgade säckar måste ni tömma och sortera innehållet på våra ÅVC.

TOMHYLSOR

Ska sorteras i separata kärl på ÅVC,
INTE läggas i bland skrot!
 
Kontakta personal innan avlämning, (max 10kg).

NY LAG
Slarvigt slängd fimp eller tuggummit m.m. ger böter!

Från 1 januari 2022 blir det straffbart med böter på 800 kronor att skräpa ner, att slänga småskräp på fel plats som cigarettfimp, kolapapper, tuggummi eller prilla.

Nedskräpning är problematiskt utifrån flera miljöperspektiv. Det leder till sämre stadsmiljö, direkta miljöskador på djurlivet och orsakar spridning av mikroplast i hav och vatten.

Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet som slängs på marken.
Resultaten från en nationell skräpmätning som genomfördes första gången 2020 visar att

Fimparna står för 62 % av skräpet
Snus kommer på andra plats med 14%.
Mycket av det övriga skräpet kommer från det vi äter och dricker på språng.

Skräp föder skräp

Människor uppfattar det som mer okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Om andra skräpar ner där kan väl jag också göra det? Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.

Så gör en insats för MILJÖN och släng skräpet på rätt ställe.

Läs mer: Klart med ny lag om böter för nedskräpning – Regeringen.se

Har du problem med fastfruset MATAVFALL?

Nu är det kalla nätter igen och frosten letar sig i vissa fall in i våra soptunnor. Ett återkommande problem vi stöter på är att matavfallet ofta fryser fast i kärlet när detta händer. För att förhindra det har vi därför några tips:

  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger ner det i påsen.
  • Använd en tidning under matavfallspåsen för att suga upp överflödig vätska. Tidningen slänger du sen i facket för tidningar.
  • Du kan även lägga hushållspapper i botten för samma ändamål.
  • När du går ut med påsen, låt den frysa till utanför kärlet en stund innan du lägger ner den i facket.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att avfallet kan tömmas. Vi tackar för ert samarbete med detta!