April 2017

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i april 2017 jämfört med april 2016.

Klicka på bilden för förstorad version

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-april 2016/2017.

Klicka på bilden för förstorad version