Oktober 2017

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i oktober 2017 jämfört med oktober 2016.

Klicka på bilden för förstorad version

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-oktober 2016/2017.

 

Klicka på bilden för förstorad version