Juni 2017

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i juni 2017 jämfört med juni 2016.

Klicka på bilden för förstorad version

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-juni 2016/2017.

Klicka på bilden för förstoring