November 2017

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i november 2017 jämfört med november 2016

Klicka på bilden för förstorad version

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-november 2016/2017.

Klicka på bilden för förstorad version