September 2018

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i september 2018 jämfört med september 2017.

Klicka på bilden för förstorad version.

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-september 2017/2018.

Klicka på bilden för förstorad version.