Juni 2018

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i juni 2018 jämfört med juni 2017.

Klicka på bilden för förstorad version.

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-juni 2017/2018.

Klicka på bilden för förstorad version.