Mars 2018

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i mars 2018 jämfört med februari 2017.

Klicka på bilden för förstorad version

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-mars 2017/2018.

Klicka på bilden för förstorad version