Oktober 2018

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i oktober 2018 jämfört med oktober 2017.

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-oktober 2017/2018.