November 2018

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i november 2018 jämfört med november 2017.

Klicka på bilden för förstorad version.

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-november 2017/2018.

Klicka på bilden för förstorad version.