Nyheter

Glöm inte att snöröja!

Våra renhållningschaufförer upplever just nu stora svårigheter med framkomligheten på vägarna. Det är fastighetsägarens ansvar att vägen är farbar, så tänk på att snöröja så chaufförerna kommer åt att tömma dina kärl. Tack för din hjälp!

Håll avstånd!

För att minska risken för smittspridning ber vi er att hålla avstånd till våra renhållningsarbetare på återvinningscentralerna och vid tömning av kärl och enskilda avlopp.
Har ni frågor kring sortering eller ert abonnemang kontakta istället kundtjänst på 044-790 59 90, info@ograb.se eller via www.ograb.se.
Tack för visad hänsyn!

Kundundersökning 2020

Under våren 2020 utförde undersökningsföretaget Utredarna AB en enkätundersökning på uppdrag av ÖGRAB. Syftet med undersökningen var att utvärdera hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet i rätt riktning, samt få en tydlig bild av kundernas nöjdhet, vanor och attityder inom avfallshantering.

1000 enkäter skickades ut till ett slumpmässigt utvalda invånare i Osby och Östra Göinge kommuner i åldern 20 till 80 år (födda 1940-2000). Svarsinsamlingen pågick sedan mellan vecka 20 till 32. Enkäten är uppdelad i fem huvudområden: Hämtning av avfall, ÅVC, Kundtjänst, Information samt Avfallshantering.
Inom de fem ovanstående huvudområdena behandlas bland annat tillgänglighet,
kommunikation, kompetens och säkerhet; samtliga viktiga faktorer för att vidareutveckla verksamheten.

Ökad kundnöjdhet sen 2017
Det är glädjande att se att den upplevda servicekvaliteten ökat markant på samtliga områden om man jämför med enkäten som skickades ut 2017 på samtliga områden. Det visar att vår verksamhet utvecklas i rätt riktning och att vi är lyhörda för våra abonnenters behov och önskemål.

Nöjd med ÅVC
Det som är särskilt nämnvärt är att den upplevda servicekvaliteten för ÅVC har ökat från 90 % på kundenkäten 2017 till att 94 % av abonnenterna är nöjda med servicekvaliteten idag. I kommentarerna för återvinningscentralen kan man utröna att bemötandet från personal ,trygghet, samt ordning bland sorteringen är viktiga faktorer för den höga kundnöjdheten.

Goda kunskaper i källsortering
Det är tydligt att fastighetsnära källsortering är ett inarbetat koncept i de båda ägar-kommunerna då 94 % uppger att de käll-sorterar och pantar sitt avfall. Hela 98 % av abonnenterna anser att de har goda kunskaper i hur de ska källsortera.

Bemötande av kommentarer
En del återkommande kommentarer berör tömningsintervall, grovavfall och sorterings-information, vilket vi särskilt vill besvara.

1. “För korta tömningsintervaller. Ensam-hushåll behöver inte så många tömningar/år.”
Svar:
Då vi har gemensamma tömningsintervall för samtliga kärl uppdelat på områden har vi ingen möjlighet att erbjuda specifika frekvenser för olika hushåll. Finns det behov av extra kärl går det bra att kontakta kundtjänst för prisinformation.

2. “Om man inte har bil hur ska jag kunna lämna farligt avfall? Borde komma upphämtning 2 gånger om året för sånt. Jag känner INGEN som har bil som vill köra!
Svar:
Har man ingen möjlighet att åka till ÅVCn erbjuder vi grovavfallshämtning fyra gånger per år. Dessa ingår i ert abonnemang. Detta gäller även farligt avfall (kemikalier) samt deponi (trasiga dricksglas, stekpannor m.m). Hämtningsdagar för detta finns i din tömningskalender. Du beställer hämtning via vår hemsida eller kundtjänst.

3. Innan bodde jag i Kristianstads kommun. Där fick vi ett informationshäfte. Och det var jättebra och kolla i. Nu bor vi i Östra Göinge så vi har inget häfte och gå efter.
Svar:
Vi har ett flertal sorteringsbroschyrer på olika språk för nedladdning HÄR och i tryckt format. Du kan kontakta kundtjänst om du vill ha brochyrer hemskickat till dig.

Ett stort tack till våra abonnenter som tagit er tid att besvara vår enkät. Era åsikter är värdefulla för vårt arbete att vidareutveckla verksamheten!

Se resultatet av kundundersökningen här.

 

Nya åtgärder pga Covid-19

På grund av nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne inför ÖGRAB följande åtgärder för att begränsa smittspridningen:
Kundtjänst / Vågkontoret

Kundtjänst samt vågkontoret har STÄNGT för fysiska besök.
Utför era ärenden via vår hemsida eller kontakta oss på:
Kundtjänst: 044- 790 59 90, info@ograb.se
Vågkontoret:044 – 790 59 80, vagen@ograb.se

Återvinningscentralen

Gränsen för antal besökare på återvinningscentralerna har SÄNKTS.
– Vi har flest ÅVC-besökare under eftermiddagarna samt på lördagarna. Har du möjlighet, besök oss vid annan tidpunkt för att undvika trängsel och kö.
– Planera ditt besök så att du får en snabb vistelse samt minimerar antalet gånger du kör hit.
– Tänk på att hålla avstånd till andra besökare samt vår personal.
– Vi tar emot max en besökare åt gången inne i Miljöboden för farligt avfall och elektronik.
– Avstå från att köra till återvinningscentralen om du upplever sjukdomssymptom.

Renhållning / Tömning av enskilda avlopp

… fortsätter enligt gällande schema. Vänligen gå inte ut och samtala med chaufförerna, utan vänd dig istället till kundtjänst på 044 – 790 59 90 vid eventuella frågor.

Fastfruset matavfall

Nu börjar nätterna bli kalla och frosten letar sig i vissa fall in i våra soptunnor. Ett återkommande problem vi stöter på är att matavfallet ofta fryser fast i kärlet när detta händer. För att förhindra det har vi därför några tips:

  • Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger ner det i påsen.
  • Använd en tidning under matavfallspåsen för att suga upp överflödig vätska. Tidningen slänger du sen i facket för tidningar.
  • Du kan även lägga hushållspapper i botten för samma ändamål.
  • När du går ut med påsen, låt den frysa till utanför kärlet en stund innan du lägger ner den i facket.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att avfallet kan tömmas. Vi tackar för ert samarbete med detta!

Vintertid på ÅVCerna

Nu börjar vinteröppettider på återvinningscentralerna, vilket innebär att nedanstående ÅVCer enbart har öppet en lördag i månaden. Kattarp samt Killeberg ÅVC fortsätter som vanligt att ha öppet varje lördag. Välkomna!

Knislinge:
3/10, 7/11, 5/12, 2/1, 6/2, 6/3

Sibbhult:
10/10, 14/11, 12/12, 9/1, 13/2, 13/3

Osby:
17/10, 21/11, 19/12, 16/1, 20/2, 20/3

Lönsboda:
28/11, 30/1, 27/2, 27/3

 

Nyttig info om invasiva växter

Den 26/9 anordnade ÖGRAB en informationsdag tillsammans med representanter från Länsstyrelsen, Östra Göinge och Osby kommuner samt Göinge naturtrim.

Bild på informationstexter om invasiva växter

Besökarna fick möjlighet att ställa frågor kring hantering, bekämpning och hur man sorterar växterna som avfall.  ÖGRAB planerar att återkomma med eventet till våren, inför nästa trädgårdssäsong.

Bild på Per Erlandsson (VD, ÖGRAB), Cajza Eriksson (Länsstyrelsen), Philip Olsson (Göinge naturtrim), Kristian Håkansson (Osby kommun), André Pamp (Östra Göinge kommun)

Har du invasiva växter tar vi emot dessa emballerade i transparenta säckar. Du får lämna max en säck per person och tillfälle. I Kattarp tar vi emot fem säckar per person och tillfälle, därefter kostar det 120 :- per säck.

 

Översiktskartor på ÅVC-erna

Du har väl inte missat att vi nu har översiktskartor på samtliga återvinningscentraler? På dessa kan du se var containrarna är placerade och på så vis lasta materialet i rätt ordning. Smidigt, eller hur?

Klicka här för att komma till kartorna. Du hittar dem även på respektive ÅVC:s sida.

Slut på matavfallspåsar? Kläm en i kärlet!

Nu ändrar vi rutinerna och gör det enklare för dig att beställa nya matavfallspåsar. Börjar du få slut på påsar kan du nu enkelt klämma fast en tom matavfallspåse i ett av kärlen för att få leverans på en bunt (innehåller 80 påsar) vid nästa tömning! Har du inga påsar att klämma kan du hämta några påsar på Kattarp alternativt lägga en lapp till chauffören på locket vid tömning.

OBS! Detta gäller enbart abonnenter med fyrfackskärl. De som bor i flerfamiljshus får sina matavfallspåsar genom sin fastighetsägare, precis som förut. Kontakta därför din fastighetsägare eller vaktmästare om du behöver fler matavfallspåsar!

Kontakta kundtjänst för frågor eller mer information.