Glöm inte att snöröja!

Våra renhållningschaufförer upplever just nu stora svårigheter med framkomligheten på vägarna. Det är fastighetsägarens ansvar att vägen är farbar, så tänk på att snöröja så chaufförerna kommer åt att tömma dina kärl. Tack för din hjälp!