Besöka ÅVC som företagare?

För er företagare som abonnerar på företagskortet kommer en ny giltighetsetikett att skickas ut i början av veckan. Det går bra att använda år 2020s etikett tills dess att ni mottagit denna.
Har ni verksamhet men saknar företagskort?
Ansök via https://www.ograb.se/foretag/foretagskortet/ för att få tillgång till våra återvinningscentraler.
Välkommen!