Kundundersökning 2020

Bild på ÖGRAB:s sopbil

Under våren 2020 utförde undersökningsföretaget Utredarna AB en enkätundersökning på uppdrag av ÖGRAB. Syftet med undersökningen var att utvärdera hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet i rätt riktning, samt få en tydlig bild av kundernas nöjdhet, vanor och attityder inom avfallshantering.

1000 enkäter skickades ut till ett slumpmässigt utvalda invånare i Osby och Östra Göinge kommuner i åldern 20 till 80 år (födda 1940-2000). Svarsinsamlingen pågick sedan mellan vecka 20 till 32. Enkäten är uppdelad i fem huvudområden: Hämtning av avfall, ÅVC, Kundtjänst, Information samt Avfallshantering.
Inom de fem ovanstående huvudområdena behandlas bland annat tillgänglighet,
kommunikation, kompetens och säkerhet; samtliga viktiga faktorer för att vidareutveckla verksamheten.

Ökad kundnöjdhet sen 2017
Det är glädjande att se att den upplevda servicekvaliteten ökat markant på samtliga områden om man jämför med enkäten som skickades ut 2017 på samtliga områden. Det visar att vår verksamhet utvecklas i rätt riktning och att vi är lyhörda för våra abonnenters behov och önskemål.

Nöjd med ÅVC
Det som är särskilt nämnvärt är att den upplevda servicekvaliteten för ÅVC har ökat från 90 % på kundenkäten 2017 till att 94 % av abonnenterna är nöjda med servicekvaliteten idag. I kommentarerna för återvinningscentralen kan man utröna att bemötandet från personal ,trygghet, samt ordning bland sorteringen är viktiga faktorer för den höga kundnöjdheten.

Goda kunskaper i källsortering
Det är tydligt att fastighetsnära källsortering är ett inarbetat koncept i de båda ägar-kommunerna då 94 % uppger att de käll-sorterar och pantar sitt avfall. Hela 98 % av abonnenterna anser att de har goda kunskaper i hur de ska källsortera.

Bemötande av kommentarer
En del återkommande kommentarer berör tömningsintervall, grovavfall och sorterings-information, vilket vi särskilt vill besvara.

1. “För korta tömningsintervaller. Ensam-hushåll behöver inte så många tömningar/år.”
Svar:
Då vi har gemensamma tömningsintervall för samtliga kärl uppdelat på områden har vi ingen möjlighet att erbjuda specifika frekvenser för olika hushåll. Finns det behov av extra kärl går det bra att kontakta kundtjänst för prisinformation.

2. “Om man inte har bil hur ska jag kunna lämna farligt avfall? Borde komma upphämtning 2 gånger om året för sånt. Jag känner INGEN som har bil som vill köra!
Svar:
Har man ingen möjlighet att åka till ÅVCn erbjuder vi grovavfallshämtning fyra gånger per år. Dessa ingår i ert abonnemang. Detta gäller även farligt avfall (kemikalier) samt deponi (trasiga dricksglas, stekpannor m.m). Hämtningsdagar för detta finns i din tömningskalender. Du beställer hämtning via vår hemsida eller kundtjänst.

3. Innan bodde jag i Kristianstads kommun. Där fick vi ett informationshäfte. Och det var jättebra och kolla i. Nu bor vi i Östra Göinge så vi har inget häfte och gå efter.
Svar:
Vi har ett flertal sorteringsbroschyrer på olika språk för nedladdning HÄR och i tryckt format. Du kan kontakta kundtjänst om du vill ha brochyrer hemskickat till dig.

Ett stort tack till våra abonnenter som tagit er tid att besvara vår enkät. Era åsikter är värdefulla för vårt arbete att vidareutveckla verksamheten!

Se resultatet av kundundersökningen här.