Bränner du dina pengar?

Efter plockanalysen som utfördes under 2018 kunde vi konstatera att 60 % av inkommit material i brännbart skulle kunna ha gått till återvinning. Dessa 60 % är en onödig belastning på miljö och klimat, och hade dessutom inneburit intäkter som går förlorade när de sorteras fel.

Vi skickar årligen ca. 3000 ton brännbart hushållsavfall till förbränning, vilket innebär en kostnad av 1,6 miljoner kr. Det betyder att det finns möjligheter att sänka denna kostnad med ca. 900,000 kr per år – om vi sorterar rätt. Minskade volymer av brännbart har en direkt påverkan på ÖGRAB:s ekonomi, som i sin tur står i direkt relation med abonnenternas renhållningstaxa. Med andra ord; minskar volymerna av det brännbara avfallet minskar även kostnaderna för ett renhållningsabonnemang.

Med detta vill vi därför bemöta två myter:

Myt 1: ÖGRAB får betalt för det brännbara avfallet. FEL – Det är vår i särklass största hanteringskostnad.
Myt 2: ÖGRAB går med vinst om vi slänger mer avfall. FEL – Som kommunalt bolag har vi ingen vinstdrivande verksamhet. Vi arbetar aktivt efter att komma högst upp i Avfallstrappan och minska mängden avfall; ett viktigt steg i vårt miljöarbete.

Hjälp oss minska kostnaden för det brännbara avfallet. Bränn inte pengar i onödan!