Bränn inte dina pengar!

Efter plockanalysen som utfördes under 2018 kunde vi konstatera att 60 % av inkommit material i brännbart skulle kunna ha gått till återvinning.

Vi skickar årligen ca. 3000 ton brännbart hushållsavfall till förbränning, till en kostnad av 1,6 miljoner kr. Det betyder att det finns en möjlig kostnadssänkning med ca. 900,000 kr per år om vi sorterade rätt. Dessutom ökar intäkterna genom ökade mängder förpackningar. Minskade volymer av brännbart har en direkt påverkan på ÖGRAB:s ekonomi. Med andra ord; minskar volymerna av det brännbara avfallet minskar även kostnaderna för ett renhållningsabonnemang.

Hjälp oss minska kostnaden för det brännbara avfallet. Bränn inte pengar i onödan!