Nytt skyltsystem

Vi kommer att byta till nytt gemensamt skyltsystem för Norden. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt.

Vi kommer att börja med att förnya skyltarna på Kattarps ÅVC.

Nya namn på vissa fraktioner
Vissa av fraktionerna kommer att få nya namn, så att i framtiden heter
fraktionerna likadant över hela landet.