Lönsboda Trädgårdsavfall

Kontakta personal innan du slänger trädgårdsavfall i Lönsboda.

Vi behöver säkerställa kvalitén på trädgårdsavfallet eftersom vi  har haft återkommande problem med att annat avfalls slängs bland trädgårdsavfall.

kanske att man nämner att vi vill säkerställa kvalitén på trädgårdsavfallet och eliminera felsortering/dumpning. Att vi har problem med just detta?

Tack för din hjälp