Rättelse av tidningsartikel ”Slutsorterat med brännbart”

Hälften av avfallet som kommer till ÖGRABs ÅVC är INTE felsorterat! Vi har en väldigt bra sortering av avfallet i våra kommuner. Avfallsfraktionen Restavfall (tidigare kallat Brännbart) som hämtas hos hushållen utgör mindre än en tredjedel av det avfall som samlas in. I den fraktionen finns en potential att sortera ut ytterligare 50% till andra fraktioner för bättre återvinning. Så det allra mesta sorteras på ett bra sätt.

Kommuninnevånarna i Osby och Östra Göinge är mycket bra på att sortera sitt avfall, men det kan alltid bli ytterligare lite bättre.

Nytt skyltsystem på våra ÅVC:er

Vi byter namn på
BRÄNNBART- RESTAVFALL
RENA MASSOR -PORSLIN & KERAMIK
SKROT-METALL

De flesta andra kommuner har man tidigare gått över till benämningen Restavfall. Det nya skylt- och märkningssystemet, som kommer att vara gemensamt för Norden, är nytt och där är branschen i ett uppstartsläge. På ÖGRAB kommer vi att börja med det nya skylt-och märkningssystemet under våren 2023 på Kattarps ÅVC.

BRÄNNBART- RESTAVFALL
Kommer felsorteringen att minska med hjälp av nya märkningen?
Ja, vi tror att det kommer bli tydligare med vad som ska slängas i restavfall, RESTEN de som ej kan sorteras ut, så vår förhoppning är att bl.a. förpackningar kommer att sorteras bättre så vi kan minska felsorteringen på restavfall vilket gynnar både vår miljö och vår ekonomi.

RENA MASSOR -PORSLIN & KERAMIK och STEN & GRUS
Det nya namnen är tydligare så det kommer att förenkla sorteringen för våra kunder. Exempel  är trasigt porslin, keramik, glasföremål, speglar, lerkrukor, sten, grus, kakel, aska, sanitet. Detta är material som kan återanvändas som fyllnadsmassa vid exempelvis väganläggning.

DEPONI
Deponi betyder förvaring och det är väldigt lite som deponeras numera 0,3 % exempel på detta är isolering som i nuläget inte kan återvinnas. Fraktionen deponi finns inte på våra ÅVC:er , men benämningen har funnits kvar på en fraktion ”deponihinken” som kan hämtas hemma i samband med grovavfall. Det nya namnet på deponihinken är Porslin & Keramik.