Vitvaror som vi får in på ÅVC kan komma att Återbrukas!

I ett samarbete mellan BVV, Stena Recyling och El-kretsen vill vi öka återbruket av vitvaror i vårt samhälle. BVV kommer att hämta utvalda vitvaror från våra återvinningscentraler. De granskas och i vissa fall repareras för att på ett säkert sätt kunna fortsätta att användas.

De produkter som är för skadade kommer att materialåtervinnas.

Tillsammans ger vi vitvaror ett nytt liv!