SLAMTÖMNING

Du som fastighetsägare har ansvar för att ingen kan ramla ner i din brunn! Det innebär att ha godkända lock och inte lämna brunnen öppen.

VILKA LOCK ÄR GODKÄNDA? Det ska vara ett barnsäkert lock. Locket ska ha någon form av säkerhetsanordning eller låsfunktion. Locken får väga max 15 kg om det behöver lyftas eller 40 kg om det enkelt kan dras av och på från brunnen/tanken.

Läs mer