Vi har flyttat två av boxarna

Kärlen för klädinsamling som har stått vid Jenvägen och parkeringen utanför Borgen flyttas nu och kommer istället att stå på:
– Tryckerigatan 4
– Sjöängens parkering vid Apan och kaninen.
Att tillverka kläder tar mycket naturresurser och bidrar till mycket växthusgaser så låt dina kläder komma till nytta för andra eller bli till nya kläder!
Tänk på att du även kan lämna slitna och trasiga men rena textilier här.