Vad kan du göra?

Vi kan alla hjälpas åt att förhindra att svinpesten sprider sig i Sverige.

– Släng matrester i matavfallspåsen.
– Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.

Det är inte tillåtet att lämna matavfall på någon återvinningscentral.

Det matavfall som vi samlar in transporteras till avfallsanläggningen i Kattarp. På Kattarp lastas och förvaras matavfall och restavfall i lastväxlarflak som är 3 meter höga, innan det transporteras till biogasanläggning eller till energiproduktion. Förvaring i lastväxlarflak förhindrar åtkomst för vildsvin.