Uppstart! Utbyggnad Lönsboda ÅVC

Nu har vi påbörjat arbetet. Lönsboda ÅVC behöver förnyas och få en större yta. Vi kommer att få plats för bl.a. trädgårdsavfall och installera bommar för passersystem. Om allt går enligt planering så ska arbetet vara klart i höst, förhoppningsvis kommer det inte påverka besökare på ÅVC.

Så ser vi fram emot en ÅVC som kommer att fungera bättre för er och oss.