Tips inför tömning av avfall på vintern.

Vinter, kyla och snöfall betyder att du som fastighetsägare behöver sköta och underhålla dina avfallskärl lite mer än vanligt för att vi ska kunna hämta ditt avfall.

Här kommer några tips på hur du behöver göra med kärlen och avfallet för att få ditt avfall hämtat.
Läs mer

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att avfallet går att tömma.
Tack för din hjälp!