TOMHYLSOR

Ska sorteras i separata kärl på ÅVC,
INTE läggas i bland skrot!
 
Kontakta personal innan avlämning, (max 10kg).