ENDAST Genomskinliga säckar på ÅVC

Bara genomskinliga sopsäckar ska användas till avfall som lämnas på våra återvinningscentraler. Det är för att minska mängden felsorterat avfall då personalen kan se vad som finns i säckarna och rätta till det som är fel sorterat och för en bättre arbetsmiljö.

Det mesta är rätt sorterat men vi hittar ofta el avfall, mediciner, färgburkar, oljefilter och annat där det inte hör hemma.


MINSKAD FELSORTERING
Felsorterat avfall minskar när personalen kan se vad som döljer sig i säckarna.


SÄKRARE ARBETSMILJÖ
Personalen undviker stick- och skärsår om de slipper stoppa ned händerna i säckar.


BÄTTRE LUFT PÅ ÅVC

Personalen behöver inte öppna säckar som sprider damm och föroreningar.

Kommer ni med färgade säckar måste ni tömma och sortera innehållet på våra ÅVC.