Töm Säcken

Från 1 april tar vi inte emot säckar med avfall i Restavfall (F.d. Brännbart) på våra ÅVC

VARFÖR? – Återvinna mer
Genom att ”tömma säcken” och sortera avfallet synligt i rätt container så kan mer återvinnas eller återbrukas i stället för förbränning, som är både dyrt och belastar miljön.

MÅL! – Minska felsortering
”Töm säcken” innebär att vi tillsammans kan minska det avfall som felaktigt hamnar bland restavfallet, som ex. förpackningar, textilier och elektronik.

MINSKA RISKERNA
Dessutom innebär det en arbetsmiljörisk när man inte kan se exempelvis
vassa eller andra farliga föremål i säckarna.

Läs mer

TACK FÖR ATT DU SORTERAR!