Återbruk-Miljöbod Killeberg

Nu är sista skruven i på den nya Miljöboden i Killeberg, byggt på endast återvunnet byggmaterial (förutom skruvarna)

Känns väldigt positivt att bidra till att minska vår miljöpåverkan genom att ÅTERBRUKA!

Nu ska den bara målas och få en skylt sen är det dags för invigning.

Läs mer om Avfallstrappan