September 2019

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i september 2019 jämfört med september 2018.

Klicka på bilden för förstorad version.

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-september 2018/2019.

Klicka på bilden för förstorad version.