Juni 2019

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i juni 2019 jämfört med juni 2018.

Klicka på bilden för förstorad version

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-juni 2018/2019.

Klicka på bilden för förstorad version.