April 2019

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i april 2019 jämfört med april 2018.

Klicka på bilden för förstorad version.

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-april 2018/2019.

Klicka på bilden för förstorad version.