Information om Covid-19

ÖGRAB följer händelseutvecklingen och de direktiv som kommer från ansvariga myndigheter, t ex Folkhälsomyndigheten, när det gäller hanteringen av Covid-19.

ÖGRABs verksamhet fortsätter enligt normal planering och med oförändrade öppettider samt enligt ordinarie hämtningsschema. Skulle en lägesförändring ske så kommer information att uppdateras på www.ograb.se samt på sociala medier där ÖGRAB finns.

Mer information om Covid-19 kan du hitta på:

www.osby.se

www.ostragoinge.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/