Vänligen kontakta info@ograb.se ifall du saknar något avfall.