Björnloka

Är en invasiv växtart. Får ej läggas i trädgårdsavfallet.