Hur du sorterar: Parkslide

Är en invasiv växtart. Får ej läggas i trädgårdsavfallet.

Sorteras som:

Lämnas här: