Hur du sorterar: Vresros

Är en invasiv växtart. Får ej läggas i trädgårdsavfallet.

Sorteras som:

Lämnas här: