Hur du sorterar: Blomsterlupin

Blomsterlupinen omfattas inte av lagstiftningen om invasiva främmande arter, men utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i. Lägg ej i trädgårdsavfallet för att undvika spridning.

Sorteras som:

Lämnas här:

Brännbart ska förpackas innan det läggs ner i kärlet.

Brännbart skickas till produktion av fjärrvärme i form av förbränning. Tänk på att inte elda upp avfall som kan återvinnas!

Svarta sopsäckar är EJ tillåtna.