NY LAG
Slarvigt slängd fimp eller tuggummit m.m. ger böter!

Från 1 januari 2022 blir det straffbart med böter på 800 kronor att skräpa ner, att slänga småskräp på fel plats som cigarettfimp, kolapapper, tuggummi eller prilla.

Nedskräpning är problematiskt utifrån flera miljöperspektiv. Det leder till sämre stadsmiljö, direkta miljöskador på djurlivet och orsakar spridning av mikroplast i hav och vatten.

Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet som slängs på marken.
Resultaten från en nationell skräpmätning som genomfördes första gången 2020 visar att

Fimparna står för 62 % av skräpet
Snus kommer på andra plats med 14%.
Mycket av det övriga skräpet kommer från det vi äter och dricker på språng.

Skräp föder skräp

Människor uppfattar det som mer okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Om andra skräpar ner där kan väl jag också göra det? Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.

Så gör en insats för MILJÖN och släng skräpet på rätt ställe.

Läs mer: Klart med ny lag om böter för nedskräpning – Regeringen.se