För att få kärlen tömda utan att riskera våra chaufförers hälsa vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och snöröja inför renhållnings- och slambilsbesök.

  • Halkbekämpa fram till avfallskärlen
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.

Stort TACK för din hjälp!