För att få kärlen tömda utan att riskera våra chaufförers hälsa vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och snöröja inför renhållnings- och slambilsbesök.

  • Halkbekämpa fram till avfallskärlen
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.

Stort TACK för din hjälp!

FÖRSENINGAR I SOPHÄMTNINGEN !

Kraftigt snöfall i kombination med hårda vindar gör att det är svårt för sopbilarna att ta sig fram. För att inte riskera våra chaufförers säkerhet har flera rutter planerats om och senarelagts.

Det är fastighetsägarnas ansvar att skotta fram till kärlet och ta bort snö från locket för att vi ska kunna komma åt att tömma kärlen.

Sopbilen kommer, men tömningen kommer att bli försenad för många så låt sopkärlen stå kvar tills de blivit tömda.

Stort TACK för din hjälp!