Vill du arbeta med Miljö, Teknik och Människor

Nu söker ÖGRAB en ny ansvarig för
Insamling och Kundtjänst

Hållbar utveckling – Klimatsmart – Cirkulär ekonomi

Dessa ord är hörnstenar i vår verksamhet. Både idag och imorgon!

Arbetet innebär ansvar för

  • Insamlingsentreprenader
  • Kundtjänst
  • Verksamhetssystem

> Läs mer