Verksamhetsfilm

Under våren/sommaren 2018 producerades ÖGRAB:s verksamhetsfilm som en del i ledet av vårt informationsarbete. Genom filmen vill vi förmedla en tydligare bild av vår verksamhet och vårt dagliga miljöarbete. Filmen producerades av Linus Olsson.