Slut på matavfallspåsar?

Kläm fast en tom matavfallspåse SYNLIGT på det kärl som ska tömmas, för att få leverans på en bunt vid nästa tömning!
Du behöver inte kontakta kundtjänst.