Slut på kompostjord

Vi har för närvarande slut på leveransklar kompostjord i Kattarp. I dagsläget har vi tyvärr inte heller någon möjlighet att sikta ny jord. Vi återkommer med uppdatering när problemet är löst och ny kompostjord siktats.

Kontakta vågkontoret på 044- 790 59 80 vid eventuella frågor.