Osby och Östra Göinge är bäst i landet på avfallshantering

Vi vill tacka alla kommuninvånare som bidragit till detta, bra jobbat!

Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringarna. 

– Kommunerna har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Kommunborna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 78 kg restavfall per person ligger långt under riksgenomsnittet som är 157 kg per person 2021.

– Vi är stolta över att ha blivit årets avfallskommun. ÖGRAB införde tidigt fastighetsnära sortering och insamling. Alla villor har fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl vilket bidrar till den bra sorteringen. Även flerbostadshusen har en väl utbyggd sortering som tillsammans med våra kommunikationsinsatser bidrar till det positiva resultatet och höga kundnöjdheten, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.

Priset delas ut för tionde året och har tidigare tilldelats bland annat Kristianstad, Ängelholm, Falun och Lund. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2021.

Läs mer på Avfalls Sveriges hemsida

Osby och Östra Göinge är bäst i landet på avfallshantering (avfallsverige.se)