OFÖRÄNDRAD AVFALLSTAXA 2024

Ett positivt besked för 2024 är att ÖGRABs styrelse har beslutat att inte höja avfallstaxan.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla nere kostnaderna genom att sortera vårt avfall i rätt fraktioner och därigenom minska mängden restavfall som är en stor kostnad.

Så genom att källsortera så spar du både miljö och pengar!