Läkemedel lämnas till apotek

Läkemedel hör inte hemma i soppåsen eller i toaletten. Lämna överblivna läkemedel till apotek för omhändertagande.